Hazy Morning Study by Meg Lagodzki

Hazy Morning Study by Meg Lagodzki

Regular price $525.00 Sale

Hazy Morning Study, oil painting on panel by Meg Lagodzki (12x12"). Framed.